Vertrouwenspersonen bij Burmania

Burmania heeft twee vertrouwenspersonen. Deze mensen zijn via Buro Vertrouwenspersonen in Leeuwarden beschikbaar voor jeugdleden, hun ouders en/of verzorgers, alle vrijwilligers en andere leden.

De vertrouwenspersonen zijn:

Peta Twijnstra                                                     Gert-Jan Kingma

     

Je kan contact met ze opnemen via info@burovertrouwenspersonen.nl of 058-7440022. Ze zijn per mail en telefoon iedere werkdag bereikbaar tussen 08.00 en 18.00 uur. Na een melding volgt binnen 24 uur telefonisch contact en is er binnen drie werkdagen persoonlijk contact. 

Jeugdleden, hun ouders en/of verzorgers, vrijwilligers en andere leden kunnen zich melden als zij te maken hebben met ongewenste omgangsvormen (zoals pesten en seksuele intimidatie), integriteitsschendingen, vermoedens van misstanden en andere kwesties (zoals conflicten en communicatieproblemen). 

De vertrouwenspersonen ondersteunen en begeleiden de melder en bieden een luisterend oor. Ze zijn neutrale personen waarbij de melder de situatie waarin hij/zich bevindt kan bespreken. Ze helpen bij het zoeken naar een oplossing, kunnen eventueel meegaan naar gesprekken en bieden nazorg waar nodig. Bij integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden ondersteunen ze de melder bij het melden bij het bevoegd gezag en kunnen ze als tussenpersoon dienen als de melder anoniem wil blijven.  

Naast deze vertrouwenspersonen staan de bestuursleden ook graag voor je klaar als er sprake is van een calamiteitensituatie. Contact kan via groepsbestuur@burmania.nl. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met calamiteitensituaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl.

Kijk ook op onze pagina over sociale veiligheid.