Sociale veiligheid bij Burmania

Binnen Burmania zijn veel vrijwilligers actief als leiding, waar alle leden in moeten kunnen vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat alle leden van Burmania sociaal veilig zijn, en dat zij binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Onze bestuursleden staan graag voor je klaar als je bijvoorbeeld een melding wil doen, je een vraag hebt of er sprake is van een calamiteitensituatie. Je mag dan mailen met groepsbestuur@burmania.nl, we nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Burmania betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Voorbeelden hiervan zijn pesten, groepsdruk en diefstal.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Deze code kun je hier downloaden. Al onze vrijwilligers worden aan het begin van hun functie bij Burmania gewezen op deze gedragsregels.

Pestprotocol
Burmania heeft zelf een pestprotocol ontwikkeld. Het protocol geeft tips en handvaten hoe om te gaan met pesten. Er wordt besproken wat pesten is, wat we kunnen doen om het te voorkomen en wat te doen als er wordt gepest. Het protocol is hier te downloaden.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niet aan grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Burmania getroffen heeft om binnen de groep een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwillige leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Ons bestuur maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Contact bestuur en Scouting Nederland
Onze bestuursleden staan graag voor je klaar als je bijvoorbeeld een melding wil doen, je een vraag hebt of er sprake is van een calamiteitensituatie. Je mag dan mailen met groepsbestuur@burmania.nl, we nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met calamiteitensituaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl.

Vertrouwenspersonen
Burmania heeft twee vertrouwenspersonen. Deze mensen zijn via Buro Vertrouwenspersonen in Leeuwarden beschikbaar voor jeugdleden, hun ouders en/of verzorgers, alle vrijwilligers en andere leden.

De vertrouwenspersonen zijn:

Gert-Jan Kingma

Peta Twijnstra     

Je kan contact met ze opnemen via info@burovertrouwenspersonen.nl of 058-7440022. Ze zijn per mail en telefoon iedere werkdag bereikbaar tussen 08.00 en 18.00 uur. Na een melding volgt binnen 24 uur telefonisch contact en is er binnen drie werkdagen persoonlijk contact. 

Jeugdleden, hun ouders en/of verzorgers, vrijwilligers en andere leden kunnen zich melden als zij te maken hebben met ongewenste omgangsvormen (zoals pesten en seksuele intimidatie), integriteitsschendingen, vermoedens van misstanden en andere kwesties (zoals conflicten en communicatieproblemen). 

De vertrouwenspersonen ondersteunen en begeleiden de melder en bieden een luisterend oor. Ze zijn neutrale personen waarbij de melder de situatie waarin hij/zich bevindt kan bespreken. Ze helpen bij het zoeken naar een oplossing, kunnen eventueel meegaan naar gesprekken en bieden nazorg waar nodig. Bij integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden ondersteunen ze de melder bij het melden bij het bevoegd gezag en kunnen ze als tussenpersoon dienen als de melder anoniem wil blijven.