11 mei spel voor ouders/verzorgers

Ook al eens altijd willen ervaren wat je kind bij Burmania doet? Kom dan zaterdag 11 mei naar de oudercontactmiddag. Op deze middag krijg je ook informatie over het zomerkamp en worden de kampthema’s per speltak bekendgemaakt.

Om 14.30 uur starten we met iets nieuws: een spel voor alle ouders/verzorgers! Zorg dat je er bij bent en leef je uit. Daarna zijn er verschillende presentaties over wat het zomerkamp precies inhoudt. Na de uitleg van de speltakleiders is er ruimte voor vragen, over zomerkamp of andere dingen. De jongenswelpen hebben hun voorlichting al eerder gehad. De oudervertegenwoordigers zijn deze middag ook aanwezig.

De jeugdleden hebben ondertussen gewoon opkomst. De middag wordt afgesloten met de presentaties van de kampthema’s in de kampvuurkuil. Elke speltak presenteert dan hun eigen kampthema aan de kinderen. Alle ouders/verzorgers zijn ook hier van harte voor uitgenodigd. Aan het eind van de middag krijgen de kinderen de kampbrief mee als uitnodiging voor het zomerkamp.

Hieronder staat nog een kort tijdschema voor de zaterdagmiddag:
– 14.30 uur: Opening, welkom en spel voor ouders/verzorgers
– 15.30 uur: Presentaties over kamp
– 16.15 uur: Presentaties van de kampthema’s (gezamenlijk)
– 17.00 uur: Einde

Bij vragen over de middag kun je terecht bij communicatie@burmania.nl