Communicatie Burmania rondom coronavirus

Het seizoen is in volle gang. De landelijke maatregelen omtrent het coronavirus veranderen voortdurend. Op 3 februari zijn de coronamaatregelen aangepast zodat Scouting weer een uitzonderingspositie heeft onder de jeugdactiviteiten die door kunnen gaan. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor Burmania. We houden je via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen. Bij alles geldt dat Burmania de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van Scouting Nederland volgt.

Opkomsttijden per 1 mei
Voor Scouting ligt de focus op het continueren van de opkomsten voor kinderen en jongeren. Voor hen is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Burmania is blij dat we hierin een bijdrage kunnen leveren. In februari konden we gelukkig weer beginnen met het draaien van buitenopkomsten. We hebben de opkomsten toen voorzichtig opgestart.

Binnen de coronaregels vanuit Scouting Nederland is het mogelijk om meer ruimte te creëren voor de opkomsten. Daarom zal er vanaf zaterdag 1 mei weer een wijziging in de opkomsttijden zijn. De grootste verandering zal zijn dat alle speltakken weer naar één vaste opkomsttijd gaan, om meer structuur te bieden. Daarnaast komt er voor alle speltakken een half uurtje extra opkomsttijd, behalve voor de bevers. Deze tijden houden we voorlopig aan. Zie hieronder voor de tijden.

Ook zie je dat er per speltak een ingang of verzamelplek is. H = hoofdingang, B = buitenopslag, G = grasveld voor het gebouw.

Wij respecteren dat niet iedereen mee kan of wil doen met de buitenopkomsten en dat de tijden soms niet goed uitkomen. Bij vragen of suggesties is het bestuur bereikbaar via communicatie@burmania.nl

Regels bij opkomsten

 • Alle opkomsten worden buiten georganiseerd, dus ook de opening en sluiting. Gebruik van het gebouw wordt beperkt.
 • Per speltak is er in- en uitgang of verzamelplek. Dit overzicht vind je in bovenstaande afbeelding.
 • De stam en de plusscouts organiseren hun opkomsten nog online. 
 • Bij binnenkomst graag je handen desinfecteren en tijdens de opkomst regelmatig je handen wassen. 
 • Wij vragen ouders/verzorgers en anderen om het terrein niet te betreden, om zo de anderhalve meter afstand te houden. Kinderen graag bij het hek afzetten en niet blijven kijken
 • Opkomsten worden op en rondom het terrein georganiseerd of op openbare plekken, maar vermijd drukte. 
 • Als een speltak klaar is, worden de wc’s schoongemaakt. 
 • Volwassenen houden onderling anderhalve meter afstand. Kijk voor andere afstandsbeperkingen bij Scouting Nederland.    
 • Per speltak is er een toezichthouder, die aanspreekpunt is voor de handhaving van de regels.
 • Installaties kunnen voorlopig niet met ouders/verzorgers plaatsvinden en worden uitgesteld. 
 • Voorafgaand aan elke opkomst zal er een gezondheidscheck plaatsvinden. Beantwoord je één van de vragen in de gezondheidscheck met ‘ja’? Dan vragen wij je om thuis te blijven en je te laten testen.

Winkeltje (nieuw per 1 april)
Soms is het tijd voor een nieuwe das of wordt je uniform te klein. Als je net lid bent geworden heb je zelfs alles nog nodig. Bij Burmania hebben we een winkeltje waar je producten kan bestellen. Op dit moment kan dat alleen online. Op www.burmania.nl/winkeltje vind je een bestelformulier. We geven de bestelde kleding vervolgens af bij de leiding van je eigen speltak en betalen gebeurt achteraf via incasso. Heb je vragen? Mail dan met winkeltje@burmania.nl.

Op een rijtje: wanneer blijf je thuis?
Burmania heeft in het huidige maatregelenpakket ruimte gekregen om de opkomsten weer op te starten. Het advies van Scouting Nederland is om de grenzen niet op te zoeken. Wij willen de opkomsten in een veilige omgeving kunnen organiseren, en daarom vragen wij je om thuis te blijven in de volgende gevallen:

 • Je bent op reis geweest naar een land dat een oranje reisadvies heeft.
 • Je hebt klachten die passen bij COVID-19.
 • Je bent in afwachting van een coronatest.
 • Een huisgenoot is in afwachting van een coronatest en heeft koorts en/of benauwdheidsklachten.

Ook vragen wij je om je te laten testen en het bestuur in te lichten in één van bovenstaande situaties. De regels voor jeugdactiviteiten zijn anders dan bijvoorbeeld voor scholen; kijk voor meer info bij Scouting Nederland.

Nieuw per 26 maart: Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen naar de opkomst. Bij verergering van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijven leden thuis.

Overnachtingen (nieuw per 23 april)
Naast de verruiming van de opkomsttijden zal het na de meivakantie ook mogelijk zijn om weer overnachtingen te plannen. Deze ruimte heeft Scouting na de persconferentie van vorige week gekregen. Dat betekent dat er binnenkort weer overnachtingen zullen worden gepland door de speltakken, die er zelf invulling aan geven.

Zomerkampen (update 26 maart)
Op dit moment is er nog niks bekend over het definitief wel of niet doorgaan van de kampen. Vanuit Scouting Nederland is er een kampprotocol voor 2021 ontwikkeld (kijk op www.samenopkamp.nl). In de voorbereiding van de kampen kunnen we dit protocol gebruiken. Zodra er meer bekend is, zullen we dat uiteraard delen. We gaan er wel van uit dat de zomerkampen dit jaar doorgaan. Daarom staan de aanmeldingsformulieren klaar en vragen we iedereen om zich aan te melden. Ook als je niet meegaat, graag het formulier invullen. Kijk op www.burmania.nl/aanmelding-zomerkampen

Leidingactiviteiten

 • Bereid opkomsten thuis voor, werk online samen met je team. Kort voor en na de opkomst voorbereiden en evalueren wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. Daarna vragen we iedereen naar huis te gaan en niet te blijven hangen.
 • Er is voorlopig geen normale Burbar. Wel is er elke zaterdag vanaf 17.00 uur online Burbar: Burbar op de bank.
 • Leidingactiviteiten op de zaterdagavond gaan voorlopig niet door. 
 • Bijeenkomsten en vergaderingen zijn online. 

Vragen en meer informatie
Voor meer algemene informatie kun je terecht bij Scouting Nederland.

Heb je vragen gerelateerd aan Burmania? Het bestuur is te bereiken via communicatie@burmania.nl.

Laatste update: 27-04-2021.