Inschrijfformulier

Let op! Dit formulier is om lid te worden en niet om te komen kijken. Kijk dan bij 'Kom kijken'.

Leuk dat je kind of jezelf lid wordt van Burmania! Wij zijn daar heel blij mee. Om als lid te kunnen worden ingeschreven hebben wij een aantal gegevens nodig voor onze administratie en vragen we om een machtiging om onder andere contributie af te schrijven. De contributie is een all-in bedrag (19 euro per maand), waar bijvoorbeeld overnachtingen en regionale activiteiten van betaald worden. Het wordt periodiek geïncasseerd, wat ook geldt voor andere betalingen. Het zomerkamp, in de eerste week van de basisschoolvakantie, wordt apart in rekening gebracht. Bij een aanmelding voor een kamp of activiteit geef je automatisch toestemming voor incasso. Dat geldt ook voor het winkeltje, waar je bijvoorbeeld het uniform kan bestellen. Tevens geldt het voor de kerstbrodenactie, één van de financiële acties van onze groep.

Wij verzoeken je het inschrijfformulier goed te lezen en volledig in te vullen. Na het versturen van de gegevens komt dit terecht bij de ledenadministratie. Je krijgt een mail ter bevestiging van versturen.

Gegevens kun je altijd zelf inzien en zo nodig aanvullen en/of wijzigen in de online administratieve applicatie van Scouting Nederland, Scouts Online:
https://sol.scouting.nl. Voor vragen over het gebruik van deze site kun je terecht bij de ledenadministratie (ledenadministratie@burmania.nl).


A. Gegevens van het lid

Invullen als: 12-34-5678

B. Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Christelijke Scoutinggroep Burmania te Leeuwarden om de volgende bedragen af te schrijven: 1) Contributie (inclusief installatiekosten), 2) Aankopen via het winkeltje, 3) Zomerkamp en jubileumkamp, 4) Kerstbrodenactie.

Aanvinken wat van toepassing is.

Incassant ID: NL03ZZZ011454140000

C. Werkgroepen

Aanvinken wat van toepassing is.
Aanvinken wat van toepassing is.

D. Overige

Beeldgebruik

Vink aan wat van toepassing is.

Uitschrijving

Uitschrijving van een lid dien je schriftelijk te melden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@burmania.nl. Opzegging kan per eerste van de maand met een opzegtermijn van één maand. Je blijft tot dat moment contributie verschuldigd.

E. Eventuele opmerkingen

F. Ondertekening