Sinterklaas Opkomst

Sinterklaasopkomst zaterdag 4 december 2021

De afgelopen weken is er goed gekeken naar hoe en of we het Sinterklaasfeest binnen de coronamaatregelen konden organiseren. Goed nieuws: de pakjesopkomst kan doorgaan - al is het enigszins anders dan normaal. De opkomst is zaterdag 4 december van 10:00 - 12:30 uur op ons clubgebouw en bevat een centraal deel en een speltakdeel.

De Sint en zijn pieten zullen eerst bij ons gebouw arriveren. We ontvangen ze buiten, voor het gebouw, om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Na de ontvangst zullen de speltakken zich naar hun eigen ruimtes begeven om daar de surprises en cadeautjes uit te pakken. Belangrijk hierbij is dat iedereen die dat kan via de noodluiken naar binnen gaat, zodat we het contact tussen de speltakken zoveel mogelijk beperken.

Vanwege de huidige maatregelen is het helaas niet mogelijk dat ouders/verzorgers en anderen aanwezig zijn bij de opkomst. Daarom willen wij vragen of zij hun kinderen af willen zetten bij het gebouw en ze om 12:30 uur weer op te halen.

Kijk voor een overzicht van de coronamaatregelen op www.burmania.nl/corona.